ส่งมอบสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นตู้ความดันลบ พร้อมอุปกรณ์

Scroll to Top