ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรหลานบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุตรหลานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร โดยตลอดการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนโดดเด่นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปตลอดเทอมการศึกษา   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 รายละเอีpดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ download

 

Scroll to Top