นาย บัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก มอบหน้ากากอนามัย (ครั้งที่ 2) จำนวน 5,386 ชื้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

Scroll to Top