ตรวจเยี่ยมพื้นที่เรือนจำจังหวัดนครนายกเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Scroll to Top