ตรวจพื้นที่ตั้งด่านจุดตรวจเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง และ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19

Scroll to Top