การรับมอบสิ่งของพระราชทานสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19 ) ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก

Scroll to Top